Tüm Duyurular / Hazırlık Toplantımız Gerçekleştirilmiştir.

Hazırlık Toplantımız Gerçekleştirilmiştir.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının ‘Tüketicinin Korunması için STK'ların Kapasitesinin Artırılması Projesi’nin açılış toplantısı Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği bünyesinde No.19 Otel’de gerçekleştirildi. 

Toplantıda Prof. Dr. Mahmut Hamil NAZİK projenin amacı hakkında konuştu:

Daha güçlü bir uluslararası tüketici ağı, iyi uygulamaları paylaşacak ve tüketicinin korunmasına ilişkin politika geliştirerek, sorunlarını çözmeye yardımcı olacak ve Türkiye'deki demokratik yönetime katkıda bulunacağından bahsetti.

Faaliyet, eğitimler ve proje ortaklarıyla uluslararası ağ oluşturma yoluyla TUKO-BİR’ in organizasyonel ve kurumsal kapasitesini artıracaktır.

Ayrıca, çalıştaylar, çalışma ziyaretleri, izleme çabaları, işbirlikçi toplantılar, bir yol haritası ve politika önerileri yoluyla Türkiye'deki demokratik yaşamı iyileştirmek için STK'lerin kamu politikasına ve karar alma sürecine katılımını artıracaktır.