Tüm Duyurular / EĞİTİME DAVET: EĞİTİMLER DÜZENLENECEKTİR

EĞİTİME DAVET: EĞİTİMLER DÜZENLENECEKTİR

I.Birinci sette 3 alanda eğitim düzenlenecektir. Tüketici örgütlerinin kurumsal kapasitesini geliştirmek için,

Halkla İlişkiler ve iletişim stratejileri, Savunuculuk, Lobicilik alanlarında eğitimler düzenlenecektir

Bu eğitimlerin her biri 2 gün sürecektir.

Halkla ilişkiler ve İletişim Stratejileri; tüketicilerle daha etkin bir şekilde iletişim kurmak ve mesajları topluluklara ulaştırmak.
Savunuculuk eğitimi; tüketici haklarını daha etkin bir şekilde savunmaya ve tüketiciler için savunuculuk kampanyalarını kolaylaştırmaya yardımcı olacak ilke ve teknikleri öğrenmek
lobicilik; tüketicinin daha etkin korunması için gerekli desteği elden etmek için, yerel ve ulusal düzeylerde politika yapıcı/karar alıcılar üzerinde baskı oluşturma veya ikna etmek için her türlü ve etkili lobi stratejileri geliştirmek

II. İkinci set 3 eğitim, organizasyonel kapasiteyi geliştirmek için ;
• Proje döngüsü yönetimi
• İnsan kaynakları yönetimi ve
• Mali yönetim kapasitesi

Yeni AB projeleri geliştirmek, gönüllüleri, üyeleri, personeli stratejik olarak yönetmek ve mali kaynaklara daha etkin bir şekilde ulaşmak ve yönetmek için iç yönetim kapasitesine önemli ölçüde katkıda bulunacaklardır.