Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuryeti tarafından finanse edilmektedir
This programme is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey

Tüketici Hakları Güçleniyor

 

Duyuru detayı

(03.06.2016) TAIEX Toplantısında tuketici.eu adresi tanıtımı yapıldı.

BilindiÄŸi üzere, Avrupa BirliÄŸi’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen ve iÅŸbirliÄŸi içinde olduÄŸu ülkelere, mevzuatlarını AB mevzuatı ile uyumlaÅŸtırma ve uygulama konularında teknik destek saÄŸlayan Teknik Destek ve Bilgi DeÄŸiÅŸimi (TAIEX- Technical Assistance and Information Exchange) enstrümanı kapsamında, tüketicinin korunması alanında alternatif uyuÅŸmazlık çözüm mekanizmalarının geliÅŸtirilmesi ve AB mevzuatına uyum saÄŸlanmasına yönelik bilgi alışveriÅŸinin saÄŸlanması ve konuyla ilgili politika üretiminde tüm paydaÅŸlar arasında iÅŸbirliÄŸinin tesis edilmesi amacıyla, Avrupa BirliÄŸi tüketici hukuku uzmanları, Bakanlık mensupları, tüketici örgütleri temsilcileri, tüketici hakem heyeti üyeleri ve diÄŸer kurum ve kuruluÅŸlardan ilgililerin katılımıyla, 2 Haziran 2016 PerÅŸembe ve 3 Haziran 2016 Cuma tarihlerinde, Ä°stanbul’da “Avrupa BirliÄŸi ve Türkiye’de Tüketici Hukuku Kapsamında Alternatif UyuÅŸmazlık Çözümünün Ä°ÅŸlev ve GeleceÄŸi (The Functions and Future of Consumer Alternative Dispute Resolution (CADR) in the European Union and Turkey)” adlı bir çalıştay düzenlenmiÅŸtir.

Çalıştay, Grand Öztanık Otel’de (Topçu Caddesi No:9-11 Taksim-Ä°stanbul) yapılmıştır. 

Toplantıya TUKO-BÄ°R genel baÅŸkanı ve TRACORE -Tüketici Hakları Güçleniyor projesinin Proje Koordinatörü Mahmut Hamil NAZÄ°K katılmış ve projemizin tanıtımını yapmıştır.