Tüm Duyurular / Hazırlık Toplantısı ve Basın Konferansı

Hazırlık Toplantısı ve Basın Konferansı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının ‘Tüketicinin Korunması için STK'ların Kapasitesinin Artırılması Projesi’nin açılış toplantısı Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği bünyesinde No.19 Otel’de gerçekleştirilecek.

Projenin ana hedefleri:

-        STK ’ların örgütsel ve kurumsal kapasitesini güçlendirmek

-        Tüketicinin korunmasına ilişkin izleme, lobi, savunuculuk ve karar alma süreçlerine katılmak

Daha güçlü bir uluslararası tüketici ağı, iyi uygulamaları paylaşacak ve tüketicinin korunmasına ilişkin politika geliştirerek, sorunlarını çözmeye yardımcı olacak ve Türkiye'deki demokratik yönetime katkıda bulunacağından bahsedilecek.