Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuryeti tarafından finanse edilmektedir
This programme is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey

Tüketici Hakları Güçleniyor

 

Faaliyet 1 detayı

Bu proje, Sivil toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde yürütülmektedir.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye’ye Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirilmiştir.

www.civilsocietydialogue.org

 

Genel Amaçlar;

•       Tüketicinin korunmasının sağlanması için uygulanabilecek etkili yöntemlerin uygulanması için Türkiye’de sivil toplumun güçlendirilmesi

•       Türkiye’de AB uygum sürecinde Avrupa tüketici politikalarının uygulanmasının geliştirilmesi

 

Özel amaçlar;

•       Tüketici derneklerine, tüketicilerin ekonomik ve yasal çıkarlarının daha iyi koruması için eğitim ve öğrenme fırsatları sağlamak

•       Online TRACORE e-öğrenme araçları ve eğitim modülleri ile tüketicinin korunması alanında çalışan STK’lar arasında bağ kurmak

•       TRACORE kaynakları ile tüketici bilgi ve eğitimi konusunda farkındalık yaratmak

 

HEDEF GRUPLAR

•       Türkiye ve AB Tüketici konusunda çalışan profesyoneller ve tüketici sivil toplum kuruluşları (STK)

•       Aile ve tüketici bilimi bölümleri

FAYDALANICILAR

•       Türkiye’deki tüketiciler

 

 

 

 

 

 

 

 

BEKLENEN SONUÇLAR

 

•       Tüketici derneklerinin en önemli görevi olan tüketiciyi koruma ve eğitim konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi için gerekli eğitim ve bilgiyi verme, tüketicileri bilgilendirme, tüketici dernekleri arasında bağ kurmak için işbirliği yapılması ve sorumlu tüketicilerin yaratılması için eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılanması beklenmektedir.

•       Gençler arasında tüketici hakları konusunda farkındalık yaratma

 

PROJE AŞAMALARI

 

•       İP1. Proje yönetimi: Açılış toplantısı, yönetimsel ve finansal konular

•       İP2. İhtiyaç analizi ve Romanya çalışma ziyareti

•       İP3. Tüketici hakları eğitimi: Ankara

•       İP4. Eğiticilerin Eğitimi-Kavala

•       İP5. Online TRACORE E-öğrenme, networking ve kaynaklar

•       İP6. Yaygınlaştırma ve volarizasyon: Konferans, çalıştay ve seminer.

•       İP7. Proje değerlendirme

 

PROJE ORTAKLARI

 KOORDİNATÖR

 TUKO-BİR-  Türkiye  www.tuko-bir.org.tr.

 

PROJE ORTAKLARI

CSTD , Türkiye    www.cstd.org.tr

Consumer Association of Kavala   Yunanistan

INFOCONS , Romanya    http://www.infocons.ro

 

Proje Websitesi:            http://www.tuketici.eu

Proje İrtibat Kişisi:        Prof. Dr. Hamil Nazik

Mail:                                tracore1@gmail.com

Telefon:                           0532 477 56 09