Tüm Faaliyetler / 3.1. Lobicilik ve savunuculuk

3.1. Lobicilik ve savunuculuk

Etkili lobicilik ve savunuculuk bir strateji gerektirir. Sorumluluklarının farkına vararak kendilerini bir şey için ortaya koyan kişiler çoğunlukla aşağıdaki soruları sorarlar;

Biz bu faaliyeti niçin yerine getiriyoruz?

Bu karar vericileri neden hedefliyoruz?

Bunları da şu soru takip edecektir;

Hedeflerimize ulaşmamızda katkı sağlar mı?

Dikkatini dağıtmadan daha etkili ve önleyici olmak için, (medya ile günün konusu ile,) açık bir strateji elde etmek için bütün bunların içine girmek için kullanılabilir.

Lobicilik ve savunuculuk üzerine bir strateji kurmak için, tüketici örgütleri personeli bir plan kullanır. 

İyi proje planı kişilerin dikkatlerinin dağılmadan daha fazla faaliyet yerine getirmelerini gerçekleştirir ve kurum dışındaki ve içindeki diğerleri ile network ve iletişim işbirliği kurmalarını sağlar. Proje planını kullanma daha iyi durumlar sağlayacak ve daha etkin lobicilik ve savunuculuk koordinasyonunun oluşmasına katkı sağlayacaktır.