Tüm Faaliyetler / 3.2. Tüketici dernekleri özelinde lobicilik stratejileri

3.2. Tüketici dernekleri özelinde lobicilik stratejileri

TÜKETİCİ DERNEKLERİ İÇİN SAVUNUCULUK VE LOBİCİLİK REHBERİ

İÇİNDEKİLER

1.     GİRİŞ

2.     Lobicilik ve Savunuculuk stratejileri

3.     10 Strateji

Adım 1 Derneğinizin hedeflerini belirleyiniz

Adım 2. Hedef grubunuzu tanımlayınız

Adım 3. Lobicilik ve savunuculuk amaçlarınızı seçiniz ve hedeflerinizi oluşturunuz

Adım 4. Karar verici ve karar mekanizmalarını tanımlayınız

Adım 5. Kurumunuzu lobi ve savunuculuk için hazırlayınız

Adım 6. Diğer paydaşları tanımlayınız

Adım 7. Lobicilik ve Savunuculuk mümkün mü kontrol ediniz

Adım 8. Lobicilik ve Savunuculuk faaliyet planını geliştiriniz

Adım 9. Lobicilik ve savunuculuk planınızı yaygınlaştırınız

Adım 10. Faaliyetlerinizi İdare etme, değerlendirme ve yönettiğinizden emin olunuz

4.     Sonuçlar

5.     Kaynaklar

To the Congress of the United States: 

Consumers, by definition, include us all. They are the largest economic group in the economy, affecting and affected by almost every public and private economic decision. Two-thirds of all spending in the economy is by consumers. But they are the only important group in the economy who are not effectively organized, whose views are often not heard.

 

Amerika Birleşik Devletleri Kongresine:

 

Tüketiciler, tanımı gereği, hepimizi içerir. Onlar etkileyen ve hemen her kamu ve özel ekonomik karardan etkilenen, ekonomide en büyük ekonomik gruptur. Ekonomideki tüm harcamaların üçte ikisi tüketiciler tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak  onlar örgütlü olmadıklarından görüşleri duyulmayan,  ekonomide sadece önemli bir gruptur.

 

 

John F Kennedy

 Giriş

 

Bu rehberde kullanılan metot ve araçlar içerik ve durumlara bağlı olarak işleyebilir ya da işlemeyebilir. Bazı durum ya da yerlerde bazen politik ya da diğer yerlerde diyalog noktasında kurumunuzun özelliğinden kaynaklı limitleriniz olabilir. Bazı ülke ve özel konularda kişisel diyaloglarla ya da yakın ilişkilerle bazı işler çok daha kolay çözülebilecektir. Bu noktada sizin lobicilikle ilgili kendi stratejik kavramlarınızı oluşturmanız önem arz etmektedir. Bu durumda dikkatli analizlerle daha yüksek etkili sonuçlar da elde edilebilir. 

 

Aynı zamanda sizin dernek olarak ortaya koymuş olduğunuz bütün amaçlarınızı bir seferde gerçekleştirmeniz de çok mümkün değildir. Bunun farkına varmış olmanız sizin hayal kırıklıklarınızı azaltacak ve motivasyonunuzun düşmesini de engelleyecektir. Sizin tek başınıza, hiçbir gücünüz yoktur ve siz karar veren de değilsiniz. Bütün bunları katılımcılarınızla açıkça konuşmanız önemlidir. Ayrıca gerçekçi hedefler koymanız da önemlidir. Sonunda karar vericiler sizin etkileme alanınızda duracaklardır. Bununla birlikte oyunu akıllı oynayarak, daha fazla alan elde edersiniz. 

 

Lobiciliğin en önemli sınırlılığı çoğunlukla ödün verme gerekliliğinin olmasıdır. Bu özellikle de kazan- kaybet yerine, kazan-kazan prensibi uygulandığında daha da sık gerçekleşecektir. 

Lobiciliğin bir avantajı da mümkün alternatifler ve çözümler sunduğunuzda karar vericilere tehdit oluşturmadan bazı iddialardan vazgeçerek sonuca ulaşılabilir olmasıdır. 

İyi lobicilik konsensüs gerektirir 

Bölüm 2. 

Lobicilik ve Savunuculuk Stratejileri

Etkili lobicilik ve savunuculuk bir strateji gerektirir. Sorumluluklarının farkına vararak kendilerini bir şey için ortaya koyan kişiler çoğunlukla aşağıdaki soruları sorarlar;

Biz bu faaliyeti niçin yerine getiriyoruz?

Bu karar vericileri neden hedefliyoruz?

Bunları da şu soru takip edecektir;

Hedeflerimize ulaşmamızda katkı sağlar mı?

Dikkatini dağıtmadan daha etkili ve önleyici olmak için, (medya ile günün konusu ile,) açık bir strateji elde etmek için bütün bunların içine girmek için kullanılabilir.

Lobicilik ve savunuculuk üzerine bir strateji kurmak için, tüketici örgütleri personeli bir plan kullanır. 

İyi proje planı kişilerin dikkatlerinin dağılmadan daha fazla faaliyet yerine getirmelerini gerçekleştirir ve kurum dışındaki ve içindeki diğerleri ile network ve iletişim işbirliği kurmalarını sağlar. Proje planını kullanma daha iyi durumlar sağlayacak ve daha etkin lobicilik ve savunuculuk koordinasyonunun oluşmasına katkı sağlayacaktır. 

10 Adımda Etkili lobicilik ve savunuculuk stratejileri ve proje planı geliştirme

 Adım 1. Derneğinizin hedeflerini belirleyin, network ve program koalisyonlarını da

Organizasyonunuzun networkü veya ortak ya da paydaşlarınızın, işbirliği içinde bulunduğunuz koalisyonun misyonu nedir?

Hedefleriniz nedir?  Kısa vadeli, Orta vadeli? Uzun vadeli)

Hedef gruplarınız kimlerdir?

Adım 2 Hedef grubunuzu tanımlayın, siz bunları kim için yapacaksınız

Katılımcılarınızın algı ve ilgilerini tanımlayınız. Tüketicilerle ilgili detaylı bilgi ve araştırma gerçekleştirme. Mevcut durum araştırması, hedef grup sizin desteğinize ihtiyaç duyuyor mu, yaptığınız faaliyetler karşılık bulurmu?

Adım 3 Lobicilik ve savunuculuk amaçlarınızı seçiniz ve hedefleri oluşturunuz

Ayrıntılı SWOT/SMART lobicilik ve savunuculuk amaç ve hedeflerinizi oluşturun. Endişe ve ilgi kapsamı arasındaki farkı tanımlayın ve gerçekçi olarak neyi başarmak istediğinizi ve neyi başarabileceğinizi belirleyin

Unutmayın az çoktur.  

Adım 4. Karar vericileri tanımlayınız

Kimi etkilemeyi amaçlıyorsunuz?

Karar vericiler kimler

Pozisyonları ve ilgileri nedir?

Farklı süreçler nedir?

Karar verme sürecinde hangi evrelerde girebilirsin-katılabilirsin?

Bir oda var mıdır etkileyebileceğin?

 

Adım 5. Kurumunuzu network ve koalisyonunuzu lobi ve savunuculuk için hazırlayınız

Organizasyonunuzun networkünüzün ve koalisyonunuzun metot ve teknikleri neler ve bunları gerçekleştirmek için kapasiteleri yeterli mi?

İç süreçleriniz nelerdir?

Kurumunuz, network ve koalisyonunuzun bu konu ile ilişkili olarak katma değeri ne olacak?

Adım 6.  Diğer paydaşları tanımlayınız

Dış dünyadaki fırsatlar ve tehditler nelerdir?

Başarmak istediklerinizi baltalamak isteyecek diğer gruplar var mıdır?

Sizinle iş birliği yapabileceğini düşündüğünüz başka diğer networkleri tanımlayabilir misiniz?

Adım 7. Lobicilik ve Savunuculuk doğru enstrüman mı, mümkün mü kontrol ediniz

Lobicilik ve savunuculuk hala en etkili etkileme yöntemi midir?

Ya da başka metotlar ve enstrümanlar düşünülmeli midir?

Adım 8. Lobicilik ve Savunuculuk faaliyet planını geliştiriniz

Metotları ve emrindeki kaynakları tanımlayınız Açık bir zaman planı oluştur ve sorumlulukları (kim, neyi, ne zaman yapacak) tanımla. Yönetim ve değerlendirme göstergelerini entegre et

Adım 9. Lobicilik ve savunuculuk planınızı yaygınlaştırınız

Lobi ve savunuculuk faaliyet planını uygula

Adım 10. Faaliyetlerinizi İdare etme, değerlendirme ve yönettiğinizden emin olunuz

Lobicilik ve savunuculuk çabalarınızın etkilerini ve sonuçlarını izlemek için pratik bir değerlendirme ve yönetim sistemi geliştirip, bu sistemin de dış ve iç çevre şartlarındaki değişime uyum sağlayacak olmasına dikkat edin.