PROJE HAKKINDA

Proje Adı: Tüketicinin Korunmasına Yönelik STK'ların Kapasitesinin Artırılması

Proje No: TR2016/DG/03/A3-01/415

Proje Başlangıç ​​ve Bitiş Tarihi: 01.04.2021-30.06.2022

 

PROJENİN HEDEFLERİ

Genel amaç;

Türkiye'de tüketicinin korunması için sivil toplumun güçlendirilmesi.

Özel hedefler;

-STK ağlarının organizasyonel ve kurumsal kapasitesini güçlendirmek.

-Tüketicinin korunmasına ilişkin olarak izlemek, lobi yapmak, savunuculuk yapmak ve karar alma süreçlerine katılmak.

Buna göre, daha güçlü bir uluslararası tüketici ağı, en iyi uygulamaları paylaşacak ve tüketicinin korunmasına ilişkin politika sorunlarının çözülmesine yardımcı olacak ve Türkiye'deki demokratik yönetime katkıda bulunacaktır.

Faaliyet, eğitimler ve proje ortaklarıyla uluslararası ağ oluşturma yoluyla TUKO-BİR’ in organizasyonel ve kurumsal kapasitesini artıracaktır.

Ayrıca çalıştaylar, çalışma ziyaretleri, izleme çabaları, işbirlikçi toplantılar, bir yol haritası ve politika önerileri yoluyla Türkiye'deki demokratik yaşamı iyileştirmek için STK'lerin kamu politikasına ve karar alma sürecine katılımını artıracaktır.

HEDEF GRUPLAR VE NİHAİ FAYDALANANLAR

• Ana hedef grupları TUKO-BIR ve şubelerinden 40, InfoCons'dan 3, ADC'den 3, BNA'dan 3 ve TUKPG'den 3 temsilci ile diğer STK'lardan 20, diğer kamu kurumlarından 17 temsilcidir. , ve özel kuruluşlardan 20 temsilci.

• Temsilcilerinin kapasitesi geliştirilerek STK'lerin kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

• Müşteri talep ve haklarına ilgi duyanlar özel kuruluşlar olduğundan hem kamu hem de sivil toplum kuruluşları tüketicinin korunması konusunda çalışmaktadır. TUKOBİR, InfoCons, ADC, BNA'dan temsilciler, merkez ofislerinin ve resmi olarak bağlı oldukları şubelerin yasal temsilcileridir. TUKPG temsilcileri, tüketici hakları ve korunması konusunda iş, deneyim ve bilgi birikimine sahip çalışanlar/uzmanlardır.

• Nihai yararlanıcılar aşağıdaki gibidir: Ortak ülkelerdeki milyonlarca tüketici; Her üç ülkede de tüketicinin korunması konusunda çalışan STK'lar; tüketici hakları ve korunması ile ilgilenen üniversiteler ve araştırma kurumları; tüketicinin korunmasıyla ilgili konularda çalışan her düzeydeki kamu yetkilileri; ürün ve hizmet sunan özel kuruluşlar.

Seçim kriterleri: Geçmişlerin çeşitliliği, ilgi alanları ve önceki izleme/savunuculuk deneyimi dikkate alınacaktır. Proje faaliyetlerine katılacak kişilerin seçiminde başvuruların belirtilen kotaları aşması halinde yazılı sınav yapılacaktır. Ayrıca katılımcıların %50'si kadın, %25'i genç ve %5'i engelli olacaktır.

EYLEM FAALİYETLERİ

Proje faaliyetleri aşağıda üç küme altında sunulmuştur;

• Hazırlık,

• Uygulama,

• Yaygınlaştırma ve değerlendirme.

Koordinatör:

TUKO-BIR-TÜRKİYE

• www.tuko-bir.org.tr.

Proje Ortağı:

INFOCONS , Romanya

http://www.infocons.ro 

    BAĞLI KURULUŞLAR

• Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü;(TUKPG) Türkiye-2013; Kamu Kuruluşu)

• Bulgar Ulusal Derneği Aktif Vatandaşlar; (BNA) Bulgaristan-1998; bağlantı

• Associazione Difesa Consumatori e Ambiente; (ADC) İtalya-1987; bağlantı